Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-11-23 07:56:21

Drugie spotkanie dyskusyjne "Podsumowanie Przeglądu Twórczości Kół Gospodyń WIejskich"

 


Małe cykliczne imprezy realizowane na terenie swoich siedzib połączone w cztery (w różnych porach roku) cykliczne duże imprezy to między innymi pomysły jakie urodziły się podczas spotkania dyskusyjnego „Podsumowanie Przeglądu Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich”. Spotkanie zorganizowane zostało w dniu 22 listopada br. w świetlicy wiejskiej w Mirocicach, zresztą nie bez powodu, aczkolwiek jest to siedziba jednego z kół gospodyń wiejskich. Podczas spotkania przedstawiciele KGW prowadzili konwersacje na temat pozytywnych i negatywnych stron wspólnie zorganizowanego w tym roku przeglądu. Wspólnie zastanawiano się czego zabrakło w tegorocznym przeglądzie. Wyłoniło się stanowisko aby w przyszłości przeglądy były bardziej promowane, również poza granicami województwa, stąd pomysł zaproszenia na nie ciekawych osób związanych z działalnością kół wiejskich z ościennych gmin i terenów. Wszyscy obecni pozytywnie ocenili wspólną organizację tak dużego wydarzenia. „Najważniejsze, że nie brakuje nam nowych pomysłów” powiedział obecny podczas spotkania Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Słupi z/s w Rudkach Piotr Sepioło. Stwierdzono, iż należy wprowadzać nowe elementy w tym kabaretowe, innowacyjne, konkursy śpiewacze, recytatorskie. Na koniec dyskusji zastanawiano się nad tym, czy organizacja przegladu ma przyczynić się do pokazania całokształtu dorobku, wizerunku kół gospodyń wiejskich i wspólnej zabawy, czy też może mieć raczej charakter rywalizacji pomiedzy poszczególnymi KGW. Zwyciężyła opcja, że rywalizacja nie jest wskazana. Jednogłośnie wszyscy zadeklarowali, iż najważniejsze jest by nowe propozycje były wspólnie akceptowane i każdy dobrze się bawił, zarówno Ci którzy biorą udział w konkursach podczas przeglądu, jak i zaproszeni goście. Chcemy stworzyć rodzinne KGW, by razem wyjeżdżać na festyny, targi, realizować wspólne projekty, wspólnie pozyskiwać fundusze – zadeklarowali przedstawiciele KGW.


 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu