Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-12-03 11:09:33

Szkolenie dla ngo: Podstawy prawne prowadznia organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Podstawy prawne prowadzenia organizacji pozarządowej, które odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2012 r. w Restauracji "U Jana" w Rudkach (Gmina Nowa Słupia) ul Kolejowa 2. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Formularze zgłoszeniowe dostępne na dole informacji należy przesłać pocztą na adres Inkubator Trzeciego Sektora (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej) ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów, fax. (041) 3074-938, e-mail: s.miechowicz@lgd-srws.pl do dnia 7 grudnia 2012 r.


Szkolenie odbędzie się w następujących godzinach:

13:00 - 18:00 w dniu 11 grudnia 2012 r.

9:00- 16:00 w dniu 12 grudnia 2012 r.


Program szkolenia:


1. Podstawowe źródła prawa regulujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych:

 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.

2. Działalność pożytku publicznego (działalność odpłatna i nieodpłatna oraz jej prowadzenie na podstawie zlecenia realizacji zadań publicznych).

 • Organizacje pożytku publicznego.
 • Współpraca organizacji pożytku publicznego z organami administracji publicznej.
 • Obowiązki organizacji pożytku publicznego.
 • Uprawnienia organizacji pożytku publicznego.
 • Nadzór nad działalnością organizacji pożytku publicznego.
 • Rada Działalności Pożytku Publicznego.
 • Wolontariat.

3. Fundacje:

 • cel ustanowienia fundacji,
 • statut,
 • rejestracja (znaczenie Krajowego Rejestru Sądowego),
 • nadzór.

4. Stowarzyszenia:

 • ogólna definicja i cele stowarzyszenia,
 • stowarzyszenie zwykłe,
 • stowarzyszenie zarejestrowane,
 • powołanie stowarzyszenia (statut stowarzyszenia i jego obligatoryjne elementy statutu),
 • warunki ważności uchwał,
 • sposób uzyskiwania środków finansowych i płacenia składek członkowskich,
 • zasady wprowadzania zmian w statucie,
 • sposób rozwiązania się stowarzyszenia,
 • struktura organizacyjna i zasady tworzenia jednostek terenowych, rejestracja stowarzyszeń,
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie,
 • nadzór nad stowarzyszeniami,
 • majątek stowarzyszenia,
 • rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszenia.

5. Spółdzielnie socjalne

6. Zatrudnianie

 • umowa o pracę
 • umowy cywilnoprawne
 • zatrudnianie członków organów stanowiących

7. Odpowiedzialność członków zarządu

8. Składki członkowskie

 

Więcej informacji udziela Sławomir Miechowicz pod numerem telefonu: 41 30 74 938 lub mailem s.miechowicz@lgd-srws.pl

 


Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu