Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2012-12-03 12:09:06

Szkolenie dla ngo: Podstawy księgowe prowadznia organizacji pozarządowych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu: Podstawy księgowe  prowadzenia organizacji pozarządowej, które odbędzie się w dniach 13-14 grudnia 2012 r. w Kielcach w Inkubatorze Technologicznym Kieleckiego Parku Technologicznego ul. Olszewskiego 6. W szkoleniu mogą wziąć udział członkowie i przedstawiciele organizacji pozarządowych z województwa świętokrzyskiego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.


Formularze zgłoszeniowe dostępne na dole informacji należy przesłać pocztą na adres Inkubator Trzeciego Sektora (Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej) ul. Rakowska 5, 26-025 Łagów, fax. (041) 3074-938, e-mail: s.miechowicz@lgd-srws.pl do dnia 10 grudnia 2012 r.


Program szkolenia:


 

 

1.

Akty prawne, na które osoby prowadzące księgi rachunkowe organizacji pozarządowych powinny zwrócić uwagę. Krótkie omówienie każdego aktu prawnego – jakich zagadnień dotyczy, w jakich sytuacjach organizacje powinny z niego korzystać

2.

Podział kosztów w organizacjach pozarządowych. Omówienie podziału kosztów w organizacjach pozarządowych. Specyfika rozliczania wyniku finansowego w NGO

3.

Zakres odpowiedzialności księgowej/księgowego oraz kierownika jednostki. Przedstawienie sankcji karnych za nieprawidłowe prowadzenie ksiąg i nieprawidłowe sporządzanie sprawozdania finansowego. Omówienie definicji kierownika jednostki.

4.

Prezentacja poszczególnych zasad rachunkowości – krótki opis wraz z przykładowymi zastosowaniami w praktyce

5.

Przedstawienie wymogów ustawy o rachunkowości dot. dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości. Omówienie przykładowego planu kont. Wyodrębnienie przychodów i kosztów realizowanych projektów.

6.

Omówienie zasad ewidencji rzeczowych aktywów trwałych

7.

Ewidencja księgowa majątku obrotowego

 

8.

Zasady ewidencji przychodów i kosztów organizacji

 

9.

Omówienie elementów i zasad sporządzania sprawozdania finansowego

 

10.

Ustawa o działalności pożytku publicznego a prowadzenie księgowości w organizacjach pozarządowych. Wyjaśnienie takich pojęć jak: działalność pożytku publicznego, działalność nieodpłatna i odpłatna. Różnice pomiędzy działalnością odpłatną i działalnością gospodarczą. Rachunkowe wyodrębnienie działalności odpłatnej pożytku publicznego. Przywileje organizacji posiadających status pożytku publicznego. Księgowo – podatkowe aspekty wolontariatu.

11.

Dyskusja, podsumowanie szkolenia

 


Więcej informacji udziela Sławomir Miechowicz pod numerem telefonu 41 30 74 938 lub mailem s.miechowicz@lgd-srws.pl

 


Szkolenie realizowane jest w ramach Projektu "Trasa 78 - ze śląskiego w świętokrzyskie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu