Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2013-06-03 12:41:02

Otwarty Dzień NGO

 

W dniu 2 czerwca 2013 r. na placu parafialnym w Łagowie odbył się Otwarty Dzień NGO, połączony z imprezą pn. „Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka”. Dzień Otwarty NGO, którego celem była promocja organizacji oraz przekazanie idei działania na rzecz dobra wspólnego zorganizowany został wspólnie z sołectwem Łagów oraz ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Łagów. W trakcie jego trwania przybyli uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z ofertą lokalnych organizacji pozarządowych, dowiedzieć się w jakich dziedzinach życia działają i jak wiele korzyści przynoszą mieszkańcom.Uczestnicy mogli skorzystać z darmowych warsztatów zorganizowanych specjalnie dla nich przez NGO.
Na stoisku zorganizowanym w ramach projektu „Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie” w godz. od 13.00 do 17.00 prezentowały się przybyłe organizacje pozarządowe z terenu Inkubatora w Łagowie. Każdy odwiedzający stoisko miał możliwość porozmawiania z członkami stowarzyszeń zaproszonych na Dzień Otwarty. Najwięcej pytań, jakie padały ze strony zainteresowanych dotyczyła tematów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych oraz z reklamą działań stowarzyszeń w mediach, budowanie wizerunku poprzez zakładanie własnych stron internetowych oraz możliwość uczestnictwa w szkoleniach. Reprezentancji ngo przybyli na Otwarty Dzień zostali poinformowani o istniejącej możliwości wsparcia merytorycznego i biurowego ze strony doradcy w ramach projektu „Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie”.
W trakcie imprezy, na scenie oraz na placu odbyło się wiele imprez, prezentacji, warsztatów, przygotowanych m.in. przez przybyłe organizacje pozarządowe, jak również materiały informacyjne i publikacje, które były do dyspozycji odwiedzających.

Stowarzyszenie Sami Swoi Sędek przygotowało warsztaty z kaligrafii (pismo ptasim piórem, stalówką). Pisanie używając „maszyny do pisania”. Stowarzyszenie Rodzice Dzieciom przygotowało dla uczestników liczne konkursy z nagrodami. Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Sołectw: Melonek – Ruda, Gęsice, Duraczów, Zbelutka Nowa w ramach swojej działalności przedstawiło na scenie występ dziecięcy pn. „Grymaśna Stokrotka”. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego przeprowadziło warsztaty krynologiczne.
Wszystkie ww. warsztaty, konkursy itp. cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających. Ponadto w wydarzeniu czynnie brała udział młodzież gimnazjalna z Łagowa, która od samego początku zaangażowała się w przygotowanie Otwartego Dnia NGO a następnie udzielała sie świadcząc swoją pomoc przybyłym organizacjom w trakcie trwania wydarzenia aż do samego końca. Sami również zaangażowali się w zaproszenie ngo. Z własnej inicjatywy zaprosili Stowarzyszenie Semper Fidelis ze Starachowic, które zorganizowało strzelnicę airsoftową (z wykorzystaniem broni strzelające plastikowymi kulkami). Pokazy te cieszyły się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród młodzieży.
W trakcie imprezy dla uczestników zorganizowany został poczęstunek sfinansowany w ramach projektu.

Podziękowania:
Inkubator w Łagowiew ramach projektu „Trasa 78 ze śląskiego w świętokrzyskie” składa podziękowania dla: Stowarzyszenia Rozwoju Gminy Łagów, Sołectwa Łagów, zaangażowanej młodzieży oraz wszystkich osób, które przyczyniły się do organizacji imprezy.

 

 


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu