Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2013-11-28 12:43:42

Spotkania informacyjne


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej uprzejmie informuje, iż w terminach niżej podanych organizuje spotkania informacyjne mające na celu zapoznanie potencjalnych beneficjentów z zagadnieniami dotyczącymi przygotowania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw'' oraz "Małe projekty".

Terminy ww. spotkań informacyjnych:
2 grudnia 2013 r., godz. 9.00 – gmina Baćkowice (sala konferencyjna w budynku wielofunkcyjnym tuż obok Urzędu Gminy),
3 grudnia 2013 r., godz. 9.00 – gmina Brody (sala konferencyjna Urzędu Gminy) ,
4 grudnia 2013 r., godz. 9.00 – gmina Pawłów (sala konferencyjna GOK w Pawłowie),
9 grudnia 2013 r., godz. 9.00 – gmina Waśniów (sala konferencyjna Urzędu Gminy),
10 grudnia 2013 r., godz. 9.00 –  gmina Nowa Słupia (sala konferencyjna Urzedu Gminy),
11 grudnia 2013 r., godz. 9.00 – gmina Łagów (Świetlica OSP w Łagowie).

Nabór wniosków z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  oraz "Małe projekty" odbędzie się w terminie od 13.12.2013 r. do 10.01.2014 r.
Treść ogłoszenia wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami dostępnę są w zakładce: Konkursy/PROW 2007-2013/Ogłoszenia o konkursach.

Więcej informacji o działaniach znajdą Państwo w plikach poniżej:

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu