Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2013-12-16 15:14:10

Zaproszenie na szkolenie "Przywództwo w grupie""

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

zaprasza do udziału w szkoleniu

PRZYWÓDZTWO W GRUPIE

organizowanym w ramach projektu pn.

„Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet V Dobre rządzenie,

Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora,

Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

 

które odbędzie się w dniach

7-8 stycznia 2014 r.

 

Leśny Dwórek

 

Cisów 102a,

26 – 021 Daleszyce

 

 

 

 

Trener prowadzący: Elwira Cebo – studia magisterskie na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Fossil Ridge High School – American Public High School w Texasie, USA; trener w firmach tj: Immoqee (Warszawa), Avenchansen (Kraków), Profil – Solution (Warszawa), Professional Language Company (Warszawa), Professional Business Law Medicine.

 

7 stycznia 2014 (wtorek)

0930-1100 Cele i program szkolenia. Wprowadzenie do tematu szkolenia „Przywództwo w grupie”.

1100-1130 Przerwa kawowa.

1130-1300 Tworzenie siły zespołu. Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

1300-1400 Obiad.

1400-1530 Analiza transakcyjna i jej wpływ na sposób zarzadzania.

1530-1600 Przerwa kawowa.

1600-1730 Expose szefa. Budowanie misji i wizji.

 

 

8 stycznia 2014 (środa)

0930-1100 Przywództwo sytuacyjne Blancherda. Motywacja i motywowanie pracowników.

1100-1130 Przerwa kawowa.

1130-1300 Przywództwo sytuacyjne. Znaczenie informacji zwrotnej w motywowaniu zespołu.

1300-1400 Obiad.

1400-1530 Trudne decyzje odpowiedzialnego przywódcy.

1530-1600 Przerwa kawowa.

1630-1730 Implementacja. Podsumowanie szkolenia – refleksje, wnioski, przemyślenia.

 

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o kontakt telefoniczny, bądź e–mailowy z biurem (41) 343-34-99, biuro@swietoktzyskielgd.pl do dnia 02.01.2014 r. do godziny 10:00.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu