Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-02-13 09:17:33

Konkurs na najlepszą potrawę tradycyjną regionu Gór Świętokrzyskich

 

Zapraszamy mieszkańców powiatów sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego oraz kieleckiego, w tym osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, restauracje i lokale gastronomiczne oraz lokalne stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, a przede wszystkim pasjonatów sztuki kulinarnej, do udziału w konkursie na „Najlepszą potrawę tradycyjną regionu Gór Świętokrzyskich”. Konkurs ma na celu zidentyfikowanie i zgromadzenie wiedzy o oryginalnych potrawach tradycyjnych charakterystycznych dla wymienionych powiatów, powszechnie znanych i rozpoznawalnych, które mogłyby stać się ich wizytówką.


Efektem przedsięwzięcia będzie wydanie książki kucharskiej – zbioru potraw regionalnych w ramach realizowanego przez ŚODR projektu „Świętokrzyska Kuźnia Smaków”, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Książka służyć będzie rozpowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulinarnym regionu Gór Świętokrzyskich oraz możliwościach wykorzystania walorów regionalnych potraw w ofercie gospodarstw agroturystycznych, turystyki wiejskiej, lokalnej gastronomii.


Celem nadrzędnym jest promocja regionu poprzez kuchnie regionalną i jej lokalne osobliwości.


Weryfikacja zgłoszeń do konkursu zostanie przeprowadzona do 31 maja 2014 roku.


Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, www.sodr.pl


Kontakt:

Anna Michalska
Dział Przedsiębiorczości, Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki
e-mail: gwia@sodr.pl
tel.: (41) 372 22 84 do 86

Regulamin konkursu

Karta zgłoszeniowa

Kryteria oceny  

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu