Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-10-09 09:09:54

Konkurs na "Najlepszą Potrawę Województwa Świętokrzyskiego"

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i osoby fizyczne do udziału w konkursie na Najlepszą Potrawę Regionalną Województwa Świętokrzyskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął marszałek Adam Jarubas.


Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie potrawy stanowiącej pełne danie główne (nie może to być przystawka, zupa czy deser). Potrawa musi być naturalna (bez użycia środków chemicznych) i przygotowana wyłącznie na bazie lokalnych surowców, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia, wyróżnionych znakiem „Jakość Tradycja” oraz produkowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Pierwszy etap polegać będzie na przesłaniu formularza zgłoszeniowego z dołączoną fotografią gotowej potrawy w formie elektronicznej do dnia 12 października 2014 r. na adres e-mail: barbara.kubiec@sejmik.kielce.pl


Finał konkursu odbędzie się 24.10.2014 r. w Dworze Dwikozy www.dwordwikozy.pl

 


Do drugiego etapu na podstawie przesłanych formularzy i po ocenie propozycji dań pod kątem zgodności z założeniami i regulaminem konkursu komisja konkursowa zakwalifikuje po 5 potraw w każdej kategorii.


Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego w załącznikach na dole.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Kubiec-Govender
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
nr tel. 41 342 14 51


 
   
   
   
   
   

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza restauratorów, gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich i osoby fizyczne do udziału w konkursie na Najlepszą Potrawę Regionalną Województwa Świętokrzyskiego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 12 października. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął marszałek Adam Jarubas.

Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotowanie potrawy stanowiącej pełne danie główne (nie może to być przystawka, zupa czy deser). Potrawa musi być naturalna (bez użycia środków chemicznych) i przygotowana wyłącznie na bazie lokalnych surowców, ze szczególnym uwzględnieniem produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych lub do rejestru Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pochodzenia, wyróżnionych znakiem „Jakość Tradycja” oraz produkowanych przez członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Świętokrzyskie. Pierwszy etap polegać będzie na przesłaniu formularza zgłoszeniowego z dołączoną fotografią gotowej potrawy w formie elektronicznej do dnia 12 października 2014 r. na adres e-mail: barbara.kubiec@sejmik.kielce.pl

Finał konkursu odbędzie się 24.10.2014 r. w Dworze Dwikozy www.dwordwikozy.pl


Do drugiego etapu na podstawie przesłanych formularzy i po ocenie propozycji dań pod kątem zgodności z założeniami i regulaminem konkursu komisja konkursowa zakwalifikuje po 5 potraw w każdej kategorii.

Regulamin konkursu oraz wzór formularza zgłoszeniowego dostępne są na stronie internetowej www.sejmik.kielce.pl w zakładce „Urząd/Konkursy” oraz w zał.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Barbara Kubiec-Govender
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
nr tel. 41 342 14 51


Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu