Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2014-12-23 12:10:54

Relacja z wieczoru

W sobotę 20 grudnia 2014r. odbył się wieczór autorski Leonarda Zyzmana w ramach złożonej oferty na przeprowadzenie w roku 2014 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.

 

Celem wydarzenia była promocja Lokalnej Strategii Rozwoju przez zaprezentowanie społeczności twórczości autora książek  i tekstów związanych z regionem świętokrzyskim a zwłaszcza z gminą Nowa Słupia - Leonardem Zyzmanem oraz kultywowanie lokalnych tradycji ludowych i historycznych.

W ramach oferty został zorganizowany wieczorek autorski Pana Leonarda Zyzmana

połączony z występem dzieci z gminy Nowa Słupia ,które dzięki projektowi zrealizowanemu przez Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry” w Nowej Słupi stworzyły spektakl taneczno-teatralny opowiadający o tradycjach regionu.

Wydarzenie było zrealizowane na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego

Lidii i Pawła Wiącek w Trzciance.

Przedstawiony został przez p.Leonarda  Zyzmana jego dorobek autorski oraz prezentacja wydanych książek i opowiadań . Głównym tematem wieczorku ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były tradycje związane z obchodem tych świąt. Pan Leonard Zyzman opowiadał o początkach ubierania choinek, dzieleniu się opłatkiem a także cytował teksty kolędników odwiedzających domy.

Uczestnicy spotkania aktywnie wzięli udział w dyskusji na temat tradycji w naszym regionie, potwierdzając informacje przekazane przez pana Leonarda Zyzmana i zapisane w jego wydawnictwach.

Atrakcją spotkania był występ młodych artystów przedstawiający spektakl „Wieczór Pielgrzyma” z choreografią dyrektora Kieleckiego Teatru Tańca p.Elżbietą Szlufik-Pańtak.

Przedstawienie taneczno-teatralne wpisuje się w kultywowanie dziedzictwa kulturowego Lokalnej Strategii Rozwoju SRWŚ.

Spotkanie miało charakter kulturowy i historyczny.

 

 

 

W podziękowaniu dla zmarłego w

 dn. 21.12.2014r

p.Leonarda Zyzmana


Uczestnicy i organizatorzy spotkania.

 

 
   

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu