Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-08-19 10:37:09

Uchwała Zarządu nr 16/2015

 


z dn. 6 sierpnia 2015 r. uchylająca Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 8/2009 z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Stowarzyszenia.

 

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu