Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-11-16 13:06:17

Zapraszamy na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej

 


Serdecznie zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu
2 grudnia 2015 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej na terenie Zamku Krzyżtopór w Ujeździe 73; 27-570 Iwaniska

 

 

Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania przewiduje:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego, Sekretarza zebrania oraz Komisji skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Programowej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.
7. Sprawy różne.
8. Przyjęcie protokołu obrad. 


Treści projektów uchwał dostępne są na stronie Internetowej www.lgd-srws.pl w zakładce: Stowarzyszenie/Walne Zebranie/ Projekty uchwał.


Ze względu na konieczność przeprowadzenia wyborów uzupełniających składu Rady Programowej w związku z ubieganiem się o wybór do finansowania naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, prosimy o obowiązkowe przybycie na niniejsze Nadzwyczajne Walne Zebranie.
W przypadku niemożliwości pojawienia się prosimy o udzielenie pełnomocnictwa innemu członkowi Stowarzyszenia, który będzie obecny na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.


Poniżej podajemy listę osób, którym ewentualnie można udzielić pełnomocnictwo:
1. Gmina Baćkowice - Wiesław Frejlich.
2. Gmina Brody - Wiesława Wójcik, 
3. Gmina Iwaniska - Zbigniew Kwiatkowski,
4.Gmina Łagów – Agnieszka Sadłocha, Sławomir Miechowicz, Piotr Sadłocha, Zdzisław Zwoliński.
5. Gmina Nowa Słupia – Danuta Fijas, Piotr Sepioło, Anna Kucharczyk. 
6. Gmina Pawłów – Barbara Ciesek, Marcin Kalista. 
7. Gmina Waśniów – Sylwester Grąkowski, Stanisław Nowacki. 


Poniżej załączony został wzór ww. pełnomocnictwa.


Przypominamy również osobom, które dotychczas nie uregulowały składki członkowskiej za lata ubiegłe o konieczności wpłacania niniejszej składki. Zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 38/2011 z dnia 13.12.2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich obowiązuje stawka 15,00 zł., którą należy wpłacić na konto bankowe:


Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej
ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
Konto bankowe:
m-Bank S.A. Oddział Korporacyjny Kielce, ul. Sienkiewicza 2, Kielce
26 1140 2020 0000 2790 1700 1001


 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu