Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2015-12-29 08:35:57

Uchwała Rady Programowej nr 2/2015

 


z dnia 21 grudnia 2015 r. uchylająca: Uchwałę Rady Programowej nr 3/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD, Uchwałę Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru, Uchwałę Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji.

 

 

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu