Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-23 18:10:53

Kompetencje Walnego Zebrania

Do kompetencji Walnego Zebrania należy podejmowanie uchwał w sprawie:
  • przyjęcia Statutu LGD i jego zmian,
  • określenia liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady,
  • wyboru i odwołania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz ich poszczególnych członków,
  • wyboru i odwołania Prezesa Zarządu,
  • udzielenie lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,
  • rozwiązania LGD i przeznaczenia jego majątku,
  • określenie dopuszczalnego, rocznego poziomu zadłużenia LGD,
  • rozpatrzenia odwołań od uchwał Zarządu, o których mowa w § 16 oraz § 13 ust. 3,
  • uchwalanie kierunków i programu działania LGD.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu