Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-04-23 19:22:29

Na szlaku zabytkowych dworków i parków

Boksyce
W miejscowości na terenie zespołu dworskiego znajduje się alkierzowy dworek z początków XX wieku oraz park pochodzący z przełomu XIX –XX stulecia.

Brzezie
Znajduje się tu zabytkowy, typowo krajobrazowy park zaprojektowany przez Waleriana Kronenberga w 1889 r. o właściwej powierzchni 2 ha. Na jego terenie znajduje się wiele przepięknych i różnych gatunkowo drzew, które tworzą nieregularne masywy. Najcenniejszym rejonem jest rozległa centralna polana z wielogatunkową kępą drzew w środku. W parku zachowane zostały: elementy dawnego rozplanowania, większość dawnych ścieżek, a także przetrwały relikty szpaleru grabowego i kasztanowo – lipowego.

Czajęcice
W XVIII w. własność rycerstwa herbu Topór, a następnie Nieczuja. Murowany, XIX-wieczny dwór wzniesiony został na planie prostokąta. Przykrywa go dwuspadowy dach z murowanymi szczytami. Od frontu znajduje się lekko wychylony ganek, od południa obiekt dysponuje tarasem. Budynki folwarczne zlokalizowane są z północnej strony dworu. W latach powojennych posiadłość zajmowała szkoła, aktualnie jest opuszczony. Przydworski park krajobrazowy jest starszy od samego dworu. Prawdopodobnie założony został w XVIII w. Jego nieregularny czworobok, o powierzchni ok. 5 ha, przecina wąski strumień oraz dwa stawy.

Garbacz
W XIX wieku mieszkał tu jeden z największych polskich filozofów - Józef Gołuchowski. W latach powojennych majątek spłoną. Z dawnych czasów ocalała jedynie kamienna kapliczka i resztki parku z starodrzewem i stawami. Park podworski wpisany jest do rejestru zabytków.

Gołoszyce
Zabytkowy dwór z połowy XIX w. wraz z parkiem z XVIII w. Na obszarze parku znajdują się wspaniałe drzewa - pomniki przyrody oraz cmentarz wojenny z I wojny światowej.

Grzegorzowice
Zabytkowy dwór pochodzi z połowy XIX w., zaś park podworski z XVIII w. Znajdują się w nim ogromne, ponad 400 –letnie dęby. Godne polecenia są tutejsze lessowe wąwozy. W początkach XX wieku na terenie parku istniał sztucznie wykopany Wielki Loch, w którym można było podziwiać nadzwyczajne podłoże glinowe.

Jeleniów
Obecny teren parkowo – dworski zajmuje obszar 5,5 ha i jest w posiadaniu prywatnym. Składa się z ruin spalonego w czasie II wojny światowej dworu z I połowy XVIII w. Zachowały się tu po części dawne mury, sklepione piwnice, dawne budynki gospodarcze i mieszkalne dla pracowników folwarcznych oraz ruiny kaplicy dworskiej z XIX w. Przy dworze biegnie aleja kasztanowo – klonowa, a tuż przed zabudowaniami brzozowa. Drzewostan parku oprócz pospolitych gatunków drzew, posiada także rzadkie okazy, np. buka purpurowego, platanu, klona – jaworu. Dwór w Jeleniowie dawno temu upodobał sobie Stefan Żeromski, który często w nim przebywał.

Mirgonowice
Zespół dworski wpisany do rejestru zabytków. Pierwotnie był to dwór barokowo – klasycystyczny z XVIII w. Budynek dworu grożący zawaleniu rozebrano, a na jego miejscu w 2007 r. właściciel prywatny wybudował nowy dworek. Część wyposażenia tego obiektu trafiła do Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni. Do dworku przylega, niejednorodny stylistycznie z pięknym drzewostanem, park o powierzchni 10 ha. W jego skład wchodzi: ogród włoski, tarasowy – założony prawdopodobnie przy budowie dworu, a także XIX –wieczny ogród krajobrazowy oraz powstały w latach 1920 – 1930  szpalerowy sad.
Pokrzywnica
W miejscu dawnego dworu, została wzniesiona szkoła oraz krąg na ognisko. Do koła placu rozciąga się podworski, zabytkowy park. Znajdują się w nim sędziwe, potężne drzewa, liczące sobie ok. 300 lat oraz liczne pomniki przyrody. Szkołę osłaniają okazałe kasztanowce i klony.

Radkowice – Kolonia
Z dawnego zespołu dworskiego ostały się zabudowania drewniane, dworek z XIX w. wraz z zabudowaniami gospodarczymi oraz spichlerzem. Posiadłość niegdyś należąca do Wandy Pomianowskiej, a wcześniej do jej rodziców, obecnie jest zamknięta. W latach okupacji służyła jako schronienie dla świętokrzyskich partyzantów. Do dworku prowadzi aleja wiązów. Całość znajduje się w zabytkowym parku, na którego terenie rosną piękne drzewa, w tym 300 –letnie wiązy, także pomniki przyrody.

Stara Słupia – dwór został wzniesiony dla opata świętokrzyskiego Jana Nepomucena Niegolewskiego w 1782 r. Przebudowano go na parterową, murowaną budowlę w 1902 r. Kamienny portal wejściowy dworku zdobi herb Grzymała, urozmaicony literami imienia i nazwiska Niegolewskiego. Przy dworze zachował się zabytkowy spichlerz. Od zachodniej strony obiektu przylega park o powierzchni 1,5 ha z okazałymi drzewami i widokowym kopcem.
Wronów
Dworek we WronowiePierwotny dwór spłonął na przełomie XVIII/XIX w. Budowla powstała na planie prostokąta z czterospadowym, uskokowym dachem. Następnie dobudowano do niej czterokolumnowy portyk, zwieńczony trójkątnym tympanonem i dwuspadowym dachem, dając jednocześnie w centralnej części obiektu dodatkową kondygnację ze zdobiącym ją balkonem. Poniżej balkonu znajdują się schody, sprowadzające do parku. Park założony został na planie prostokąta, ma ok. 2 ha powierzchni. Posiada charakter parku krajobrazowego z licznymi, romantycznymi elementami. Aktualnie we dworze mieści się leśniczówka Wronów.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu