Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Projekt Uchwały nr 5/2016 Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzszenia 2016-03-09 11:05:13

  w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2016 i 2017.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 3/2016 Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2016-03-09 11:01:18

  w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 2/2016 Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2016-03-09 10:58:42

  w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 1/2016 Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2016-03-09 10:54:49

  w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczjnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 4/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2015-11-16 12:51:04

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 3/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2015-11-16 12:48:18

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia liczby osób wchodzących w skład Rady Programowej.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 2/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenie 2015-11-16 12:45:31

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały nr 1/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia 2015-11-16 12:38:49

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej.    ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 6/2015 2015-03-06 08:43:13

z dn. 24 marca 2015r. zmieniającą Uchwałę Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia RozwojuWsi Świętokrzyskiej nr 5/2014 z dn. 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia.       ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu