Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-03-23 18:23:13

Kompetencje Komisji Rewizyjnej

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

  • kontrola bieżącej pracy LGD,
  • składanie wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu,
  • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania,
  • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe LGD zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu