Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa

W ramach przygotowania projektu współpracy "Moc Atrakcji Turystycznych Regionu Inspirowana Krainą Świętokrzyską - MATRIKS" powstało opracowanie "Strategia rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa" z uwzględnieniem walorów kulturowych, przyrodniczych i historycznych obszaru LSR Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świę...

czytaj wiecej...
Konsultacje Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa

W załączonym poniżej pliku zamieszczono projekt Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa tworzonego przez sześć lokalnych grup działania Województwa Świętokrzyskiego tj:   Lokalną Grupę Działania "Białe Ługi", ...

czytaj wiecej...
Wejdź do MATRIKS'u

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspólnie z 5-cioma lokalnymi grupami działania z województwa świętokrzyskiego i partnerem ze Słowacji Stowarzyszeniem Turystycznym Klaster LIPTOV przygotowują projekt współpracy: Moc Atrakcji Turystycznych Regionu Inspirowana Krainą Świętokrzyską - MATRIKS. W ra...

czytaj wiecej...
Z wizytą studyjną

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej wspólnie z Lokalnymi Grupami Działania: "Dorzecze Bobrzy", "Krzemienny Krąg", "Nad Czarną i Pilicą", „Białe Ługi”, "Wokół Łysej Góry" realizują projekt, którego celem ma być opracowanie kierunk...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu