Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Lista operacji z zakresu "Małe projekty" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 2014-05-09 13:08:33

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu Małe Projekty wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 zaktualizowana o wyniki oceny wniosku ponownie rozpatrzonego na Posiedzeniu Rady Programowej w dniach 5-7 maja 2014 r. w związku z wezwaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro Program...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 2014-05-09 12:56:08

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu Małe Projekty niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 zaktualizowana o wyniki oceny wniosku ponownie rozpatrzonego na Posiedzeniu Rady Programowej w dniach 5-7 maja 2014 r. w związku z wezwaniem Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego - Biuro Prog...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/1/2013 2014-02-24 09:49:26

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/3/2013....

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/1/2013 2014-02-24 09:43:22

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/1/2013....

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 2014-02-24 08:15:51

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu Małe Projekty niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013....

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013 2014-02-24 08:08:26

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu Małe Projekty wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2013....

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" ocenionych w dn. od 14.01.2014 do 24.01.2014 r. 2014-01-28 08:54:46

  W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/1/2013 z zakresu "Małe projekty" zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 39/2014 z dn. 24.01.2014 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" ocenionych w dn. od 14.01.2014 do 24.01.2014 r. 2014-01-28 08:46:53

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/312/3/2013 z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 38/2014 z dn. 24.01.2014 r.     ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dnia 24.01.2014 2014-01-28 08:25:02

W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, które...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" wybranych do finansowania w ramch konkursu 4.1/413/2/2013 2014-01-16 09:38:12

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" wybranych do finansowania w ramach konkursu 4.1/413/2/2013. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu