Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Lista operacji z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/311/1/2013. 2013-05-23 15:10:22

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu " Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/311/1/2013.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/311/1/2013. 2013-05-23 15:00:10

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Różnicowanie w kierunku dziłalności nierolniczej" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/311/1/2013.    ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 9 maja 2013 r. 2013-05-09 14:50:06

  W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, kt&oa...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ocenionych w dn. od 19.04.2013 do 09.05.2013 r. 2013-05-09 12:12:58

  W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/312/1/2013 z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 11/2013 z dn. 9 maja 2013 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji "Różnicowanie w kierunku działalności nieroliczej" ocenionych w dn. od 19.04.2013 do 08.05.2013 r. 2013-05-09 11:59:12

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu 413/311/1/2013 z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nieroliczej" zatwierdzona Uchwałą nr 10/2013 z dn. 9 maja 2013 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu małe projekty wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2012 2013-01-03 07:49:40

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/1/2012.    ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 10.12.2012 r. 2012-12-11 09:34:44

  W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, kt&...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe Projekty" ocenionych w dn. od 26.11.2012 r. do 10.12.2012 r. 2012-12-11 09:32:26

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/1/2012 z zakresu "Małe projekty", zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 45/2012 z dnia 10 grudnia 2012 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu Odnowa i rozwój wsi wybranych w ramach konkursu 4.1/413/1/2012 2012-09-12 12:57:24

  W załaczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji wybranych do sfinansowania w ramach konkursu 4.1/413/1/2012.    ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 14.08.2012 r. 2012-08-23 08:40:10

  W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, kt&...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu