Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Lista operacji z zakresu Odnowa i rozwój wsi ocenionych w dn. od 7.08.2012 r. do 14.08.2012 r. 2012-08-16 11:21:46

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 4.1/413/1/2012 z zakresu "Odnowa i rozwój wsi", zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 17/2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" wybranych w dniu 14.07.2011 r. 2011-07-18 11:55:40

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji wybranych do sfinansowania w ramach konkursu 413/311/1/2011. ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wybranych w dniu 14.07.2011 r. 2011-07-18 11:49:55

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji wybranych do sfonansowania w ramach konkursu 413/312/1/2011. ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" wybranych w dniu 14.07.2011 r. 2011-07-18 11:42:26

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista wybranych do sfinansowania operacji w ramach konkursu 413/1/2011. ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu Małe projekty ocenionych w dn. od 09.06.2011 r. do 20.06.2011 r. 2011-06-22 10:54:39

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/1/2011 z zakresu Małe projekty, zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 31/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ocenionych w dn. od 09.06.2011 r. do 20.06.2011 r. 2011-06-22 09:56:44

    W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/312/1/2011 z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 33/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej ocenionych w dn. od 09.06.2011 r. do 20.06.2011 r. 2011-06-22 09:43:33

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/311/1/2011 z zakresu Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 32/2011 z dnia 20 czerwca 2011 r. ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 20.06.2011 r. 2011-06-22 09:27:33

W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, które:...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" wybranych w dniu 30 listopada 2010 r. 2010-12-02 12:34:16

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji wybranych do sfinansowania w dniu 30 listopada 2010 r w przeprowadzonym miesiącach październik - listopad br. naborze wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnej ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Małe projekty" ocenionych w dniu 17.11.2010 r. 2010-11-19 15:39:47

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista ocenionych operacji w ramach przeprowadzonego naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu