Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-05-06 12:31:36

Skład Zarządu Stowarzyszenia

Zdzisław Zwoliński - Prezes Zarządu (Gmina Łagów),
Stanisław Masternak - Wiceprezes Zarządu (Gmina Baćkowice),
Danuta Fijas - Skarbnik Stowarzyszenia (Gmina Nowa Słupia),
Barbara Ciesek - Członek Zarządu (Gmina Pawłów),
Zbigniew Kwiatkowski - Członek Zarządu (Gmina Iwaniska), 
Stanisław Nowacki  - Członek Zarządu (Gmina Waśniów),
Wiesława Wójcik - Członek Zarządu (Gmina Brody).

Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu