Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 5/2016 2016-04-01 14:43:16

  z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2016 i 2017.  ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 3/2016 2016-04-01 14:36:00

  z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.  ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 2/2016 2016-04-01 14:32:13

  z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania, Komisji mandatowo - skrutacyjnej.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej nr 1/2016 2016-04-01 14:19:16

  z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Zwyczajnego Sprawozdawczo - Wyborczego Walnego Zebrania.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2015 2015-12-09 09:06:14

z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wydłużenia kadencji organów stowarzyszenia. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2015 2015-12-09 09:04:18

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2015 2015-12-09 08:59:22

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie określenia liczby osób wchodzących w skład Rady Programowej.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2015 2015-12-09 08:54:16

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2015 2015-12-09 08:40:26

  z dn. 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej.    ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu