Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2010 2010-05-04 10:53:00

z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2010 i 2011. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2010 2010-05-04 10:47:46

z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2010 2010-05-04 10:44:07

z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjęcia Protokołu Obrad Walnego Zebrania. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2010 2010-05-04 10:37:00

z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2009 2009-09-25 13:15:12

z dn. 10 września 2009 r. w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2009. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2009 2009-09-25 13:09:20

 z dnia 10 września 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2009 2009-09-25 13:03:47

z dn.10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2009 2009-09-25 12:59:20

z d.10 września 2009 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walnego Zebrania. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2009 2009-09-25 12:46:12

z dnia 10 września 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu