Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Wzory dokumentów dla małych projektów 2012-10-11 13:53:03

    Poniżej załączono:   Wniosek o przyznanie pomocy wraz z instrukcją w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. ...

czytaj wiecej...
Nabór fiszek projektowych 2010 2010-08-10 08:56:48

W załączonych poniżej plikach zamieszczony został formularz oraz przykład fiszki projektowej dla małych projektów. Konkurs i nabór na małe projekty zostanie ogłoszony na przełomie września i października. Ponieważ LGD powinny być odpowiedzialne nie tylko za wybór wniosków, które ...

czytaj wiecej...
Małe projekty 2009-03-04 19:31:23

Definicja beneficjenta W przypadku małych projektów - osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD lub posiadające siedzibę na obszarze działania LGD, jeśli prowadzą działalność gospodarczą, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne związków wyznaniowych i kościoł&...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu