Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Zarządu nr 30/2012 2012-12-17 13:00:06

  z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchylenia Uchwały Zarządu nr 19/2011 z dnia 6 maja 2011 r.     ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 29/2012 2012-12-17 12:36:34

  z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie refundacji zakupu szkieł korekcyjnych do okularów korygujących wzrok.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 28/2012 2012-12-17 12:34:46

  z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 27/2012 2012-12-17 12:30:44

  z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 26/2012 2012-10-30 11:43:12

  z dn. 18 października 2012 r. zmieniajaca uchwałę Zarządu nr 17/2012 z dn. 30 lipca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Lokalnej Strategii Rozwoju.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 25/2012 2012-10-10 13:24:19

  z dn. 30 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 34/2011 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia oceny konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zmieniona Uchwałą Zarządu nr 21/2012 z dn. 12 września 2012 r.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 24/2012 2012-09-19 08:24:51

  z dnia 18 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu konkursu przyznania nagrody "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu"    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 23/2012 2012-09-19 08:20:58

  z dnia 18 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 3/2012 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kategoriach: małe projekty, odnowa i rozwój wsi, zm...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 22/2012 2012-09-12 12:16:20

  z dnia 12 września 2012 r. w sprawie przyjęcia zmian w polityce rachunkowości Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 21/2012 2012-09-12 12:07:19

  z dnia 12 września 2012 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 34/2011 z dn. 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia oceny konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.    ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu