Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Zarządu nr 40/2011 2012-02-17 10:48:42

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia kwoty przysługującej za 1 km w przypadku wykorzystania samochodu prywatnego pracowników do celów służbowych. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 39/2011 2012-02-17 10:48:18

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyznania premii. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 38/2011 2012-02-17 10:47:50

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości składek członkowskich. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 37/2011 2012-02-17 10:47:24

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie wypłacenia zwycięzcom konkursu fotograficznego pn. "Krajobrazy Wsi Świętokrzyskiej" nagrod w formie pieniężnej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 36/2011 2012-02-17 10:47:02

z dnia 17 listopada 2011 r. w  sprawie powołania Kapituły Nagrody do przeprowadzenia oceny konkursu  "Lider społecznie zaangażowanego biznesu" ogłoszonego przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 35/2011 2012-02-17 10:45:31

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie zawiązania Partnerstwa Szlaku przygody. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 34/2011 2012-02-17 10:43:45

z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie powołania Jury do przeprowadzenia oceny konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 33/2011 2012-02-17 10:43:20

z dnia 24 października 2011 r. w  sprawie zatwierdzenia Regulaminu udziału w konkursie podczas trwania Przeglądu Twórczości Kół Gospodyń Wiejskich finansowanego ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 32/2011 2012-02-17 10:42:52

z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Jury powoływanych do przeprowadzenia oceny konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 31/2011 2012-02-17 10:42:28

z dnia 6 października 2011 r. w sprawie zatrudnienia pracownika na stanowisku Pracownik sekretariatu porozumienia. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu