Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Zarządu nr 20/2011 2012-02-17 10:37:48

z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia Systemu Realizacji Projektu Wsparcie sieci lokalnych grup działania wojewódzywa świętokrzyskiego. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 19/2011 2012-02-17 10:37:45

z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przyznania premii. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 18/2011 2012-02-17 10:37:24

z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zatrudnienia pracowników na stanowisku Pracowników sekretariatu porozumienia. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 17/2011 2011-05-20 10:36:16

z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia zakresu obowiązków pracowników Stowarzyszenia. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 16/2011 2011-05-19 12:41:48

z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu fotograficznego "Krajobrazy wsi świętokrzyskiej". ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 15/2011 2011-05-02 14:03:13

z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarzadu nr 14/2011 2011-05-02 13:58:46

z dnia 7 kwietnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 8/2011 z dn. 15 lutego 2011 r. w sprawie wskazania lokalnych kryteriów wyboru, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 13/2011 2011-04-05 15:12:43

z dnia 25 marca 2011 r. zmieniająca Uchwałę Zarządu nr 1/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 12/2011 2011-04-05 15:10:55

z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie przyznania premii. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 11/2011 2011-04-05 15:06:17

z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w kategoriach różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu