Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Podpisano umowę na ponad 1 mln. zł

W dn. 28 kwietnia 2011r. zawarto umowę na realizację projektu pn. „Wspieranie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V, Działania 5.4, Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu