Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Rady Programowej nr 10/2009 2009-12-04 13:56:07

z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów niezbędnych do wyboru projektów. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 9/2009 2009-12-04 13:49:15

z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 8/2009 2009-12-04 13:42:32

z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr  4/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r.,w sprawie Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 7/2009 2009-12-04 13:27:46

z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 3/2009 z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 6/2009 2009-12-04 13:17:32

z dnia 27 listopada 2009 r. zmieniająca Uchwałę Rady Programowej nr 2/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Prograowej. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 5/2009 2009-03-27 14:30:18

z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 4/2009 2009-03-27 14:25:01

z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury oceny zgodności operacji z LSR i oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 3/2009 2009-03-27 14:19:51

z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Procedury wyboru operacji przez LGD. ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 2/2009 2009-03-19 21:37:48

z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Rady Programowej.  ...

czytaj wiecej...
Uchwała Rady Programowej nr 1/2009 2009-03-19 21:29:29

z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Programowej. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu