Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Dla działania: Odnowa i rozwój wsi 2012-06-19 10:33:10

1. Obszar realizacji projektu: jedna miejscowość – 1 pkt., więcej niz jedna miejscowość - 2 pkt., 2. Wpływ na realizację "Strategii rozwoju produktów turystycznych Partnerstwa." opracowanej w ramach projektu współpracy MATRIKS. operacja wpłynie pozytywnie na realizację strategii – 2 pkt., opera...

czytaj wiecej...
Dla małych projektów 2012-06-19 10:23:46

1. Obszar realizacji projektu: jedna miejscowość - 1 pkt., dwie miejscowości - 2 pkt., więcej niż dwie miejscowości - 3 pkt., 2. Liczba gmin wchodzących w skład lokalnej grupy działania objętych projektem: nie więcej niż 1 gmina wchodząca w skład LGD - 0 pkt. więcej niż 1 jedn...

czytaj wiecej...
Minimalne wymagania 2011-05-02 10:50:46

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD Ze środków Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej dofinansowanie otrzymają tylko te operacje, które w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru otrzymają...

czytaj wiecej...
Dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 2009-04-23 20:43:09

1. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w branży, której dotyczy wniosek o sfinansowanie operacji: więcej niż 10 lat - 4 pkt., więcej niż 5 lata i mniej niż 10 lat - 2 pkt., nie więcej niż 5 lata - 1...

czytaj wiecej...
Dla działania: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2009-04-23 20:35:02

1. Powierzchnia gospodarstwa rolnego, którą posiada wnioskodawca, lub w której pracuje będąc małżonkiem rolnika lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu rolniczym: do 5 ha - 4 pkt., więcej niż 5 ha i ni...

czytaj wiecej...
Zgodności z LSR 2009-04-23 20:30:59

Operację uznaje się za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju jeżeli: a) jej realizacja przyczyni się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego i szczegółowego, oraz b) gdy jest zgodna z przynajmniej jednym zaplanowanym przedsięwzięciem. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu