Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Konsultacje wniosków 2009-12-28 15:40:48

Od dnia 28 grudnia 2009 r. prowadzone są konsultacje wniosków, które beneficjenci planują składać w odpowiedzi na ogłoszone konkursy. Zainteresowane osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny (041) 3074-938 lub e-mailowy s.miechowicz@frws.pl w celu ustalenia terminu konsultacji. ...

czytaj wiecej...
Zapraszamy na styczniowe spotkania informacyjno-szkoleniowe 2009-12-28 15:31:59

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej prowadzi cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dotyczących poprawnego przygotowania wniosków o udzielenie pomocy w ramach konkursu na "małe projekty". Harmonogram najbliższych spotkań: - 6 stycznia 2010 r. godz. 11:00 Sala konferencyjna Urz...

czytaj wiecej...
2009-12-23 13:15:04

...

czytaj wiecej...
Rozpoczęte nabory wniosków 2009-12-15 12:56:31

Od 31 grudnia  br. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z zakresu: Odnowa i rozwój wsi, Małych projekt...

czytaj wiecej...
Protest do Ministra Rolnictwa 2009-12-10 19:40:37

Łagów, dn. 9 grudnia 2009 r. Szanowny Pan Marek Sawicki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa Zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zwrócenie uwagi na kilka istotnych kwestii związanych z wdrażaniem...

czytaj wiecej...
Cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych 2009-11-18 10:24:03

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przygotowuje cykl spotkań szkoleniowo-informacyjnych dotyczących poprawnego przygotowania wniosków o udzielanie pomocy w ramach konkursów zaplanowanych na bieżący rok. Harmonogram najbliższych spotkań Odnowa i rozwój wsi: - 30 listopada, godz. ...

czytaj wiecej...
Zawiązanie Partnerstwa 2009-11-12 09:04:08

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w Łagowie zawarło partnerstwo ze Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz z Fundacją Ośrodkiem Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. W ramach partnerstwa został wspólnie przygotowany i złożony wniosek na sfinansowanie projektu Sieć Inkub...

czytaj wiecej...
Spotkanie z NGO w Waśniowie 2009-11-12 08:40:12

9 listopada 2009 r. w Urzędzie Gminy w Waśniowie odbyło się spotkanie informacyjne, które miało na celu przedstawienie możliwości składania wniosków na dofinansowanie w ramach małych projektów. W spotkaniu tym uczestniczyło 20 osób reprezentujących organizacje pozarządowe i grupy nieformalne. ...

czytaj wiecej...
Nabór fiszek projektowych dla małych projektów 2009-11-09 18:45:04

W załączonym poniżej pliku zamieszczony został formularz fiszki projektowej dla małych projektów. Konkurs i nabór na małe projekty zostanie ogłoszony w drugiej połowie grudnia, zaś termin składania wniosków o dofinansowanie małych projektów będzie pod koniec stycznia 2010 r. ...

czytaj wiecej...
Zakończony został nabór na stanowisko Doradcy lokalnego i Dyrektora biura 2009-11-04 11:05:02

Zakończony został nabór na wolne stanowiska pracy Dyrektora biura i Doradcy lokalnego. Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, jak również wynikach przeprowadzonej procedury konkursowej znajdują się w zakładce Konkursy/Nabór pracowników/Wyniki naboru. ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu