Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

2009-04-30 13:31:33

Harmonogram konkurów ogłaszanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

  Działanie PROW 2007-2013
2009
2010  
2011
2012 2013
I II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Różnicowanie w kierunku działalności nie rolniczej                                        
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw                                        
Odnowa i rozwój wsi
                                       
Małe projekty
                                       
Drukuj

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu