Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Lista operacji z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" ocenionych w dn. od 16.12.2013 do 20.12.2013 r. 2013-12-23 13:21:13

W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 4.1/413/2/2013 z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" zatwierdzona Uchwałą  Rady Programowej nr 38/2013 z dn. 23.12.2013 r. ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 23.12.2013 2013-12-20 13:38:51

W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/2/2013. 2013-11-12 08:35:25

W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" niewybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/2/2013.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzesiębiorstw" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/2/2013. 2013-11-12 08:32:11

  W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/2/2013.    ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 24.10.2013 r. 2013-10-24 15:18:32

  W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, k...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" ocenionych w dn. od 14.10.2013 r. do 23.10.2013 r. 2013-10-24 15:15:01

  W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 413/312/2/2013 z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" zatwierdzona Uchwałą Rady Programowej nr 29/2013 z dn. 24.10.2013 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" wybranych do finansowania w ramach konkursu 4.1/413/1/2013. 2013-07-12 10:12:17

  W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" wybranych do finansowania w ramach konkursu 4.1/413/1/2013.    ...

czytaj wiecej...
Formularz odwołania od decyzji Rady Programowej z dn. 24.06.2013 r. 2013-06-24 14:25:45

  W załączonym poniżej pliku zamieszczono obowiązujący formularz odwołania. Składając odwołanie od podjętej decyzji przez Radę Programową należy pamiętać, że za odwołanie prawidłowe pod względem formalnym, zgodnie z § 2 Uchwały Rady Programowej nr 5/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r., uznaje się odwołania, kt&oa...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" ocenionych w dn. od. 10.06.2013 r. do 21.06.2013 r. 2013-06-24 14:13:19

  W zamieszczonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji ocenionych w ramach konkursu nr 4.1/413/1/2013 z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" zatwierdzona Uchwałą  Rady Programowej nr 20/2013 z dn. 24.06.2013 r.    ...

czytaj wiecej...
Lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw' wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/1/2013. 2013-05-23 15:25:36

  W załączonym poniżej pliku zamieszczona została lista operacji z zakresu "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" wybranych do finansowania w ramach konkursu 413/312/1/2013.    ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu