Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 5/2015 2015-03-06 08:41:14

z dn. 24 marca 2015r. w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.       ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 3/2015 2015-03-06 08:40:39

  z dn. 24 marca 2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.     ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 2/2015 2015-03-06 08:39:32

z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia Porządku Obrad Walengo Zebrania.       ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 1/2015 2015-03-06 08:38:48

z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego, Sekretarza Walnego Zebrania, Komisji mandatowo-skrutacyjnej.       ...

czytaj wiecej...
Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia nr 4/2015 2015-03-06 08:35:59

z dn. 24 marca 2015 r. w sprawie określenia dopuszczalnego zadłużenia Stowarzyszenia w roku 2015 i 2016.       ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu