Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Uchwała Zarządu nr 14/2015 2015-07-09 12:10:54

  z dn. 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 13/2015 2015-07-09 08:23:49

  z dn. 30 czerwca 2015 r. uchylająca Uchwałę Zarządu Stowarzyszenia nr 4/2009 z dn. 9 stycznia 2009 r. w sprawie przyjęcia opisu stanowisk pracy.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 12/2015 2015-07-09 08:21:44

  z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie przyznania premii.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 11/2015 2015-07-09 08:20:13

  z dnia 22 czerwca 2015 w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 10/2015 2015-07-09 08:18:44

  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 9/2015 2015-07-09 08:16:57

  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania LSR na lata 2014-2020.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 8/2015 2015-07-09 08:15:02

  z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego i merytorycznego za 2014 r.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 7/2015 2015-07-09 08:13:16

  z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zmian Statutu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 6/2015 2015-07-09 08:13:03

  z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia.    ...

czytaj wiecej...
Uchwała Zarządu nr 5/2015 2015-07-09 08:11:48

  z dnia 24 marca 2015 w sprawie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia.    ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu