Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Unieważnienie konkursu na wykonanie projektu gadżetu regionalnego. 2011-12-02 14:07:56

W dniu 14 listopada 2011 r. decyzją Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej konkurs na wykonanie projektu gadżetu regionalnego ogłoszonego przez Stowarzyszenie został unieważniony. Uzasadnienie: W wyniku naboru do biura Stowarzyszenia wpłynęła praca tylko od jednego twórcy w związku z powyższym unie...

czytaj wiecej...
Konferencja Turystyka na Szlaku Przygody 2011-12-02 14:07:12

Lada moment światło dzienne ujrzy produkt turystyczny Szlak Przygody, który jest owocem współpracy Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej z ościennymi LGD-ami.W związku z powyższym 28 listopada br. w Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu "GOŁOBORZE" w Rudkach ul. Górnicza 3 odbyła...

czytaj wiecej...
OTWARTY KONKURS na wykonanie projektu GADŻETU REGIONALNEGO. 2011-12-02 14:04:39

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w celu wyróżnienia i popularyzacji najbardziej atrakcyjnego gadżetu promującego walory historyczne, przyrodnicze lub kulturowe obszaru objętego LGD (Baćkowice, Brody, Łagów, Nową Słupię, Pawłów, Waśniów) ogłosiło konkurs na wykonanie projektu gadżetu re...

czytaj wiecej...
Konferencja promująca Szlak Przygody 2011-11-16 08:41:22

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej mając na celu rozwój turystyki na obszarze Gmin: Baćkowice, Brody, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów zaprasza do udziału w Konferencji pt. "Turystyka na Szlaku Przygody" w dniu 28 listopada 2011 r. o godzinie 10:00. Konferencja odbędzie się w Cent...

czytaj wiecej...
Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego 2011-11-15 13:01:50

W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie Jury Konkursu Fotograficznego "Krajobrazy Wsi Świętokrzyskiej" w składzie: Wiesława Wójcik, Stanisław Masternak, Stanisław Nowacki, Piotr Sadłocha, Zdzisław Zwoliński. Na konkurs wpłynęło 37 prac, spośród których Jury postanowiło nagrodzić: 1) W kate...

czytaj wiecej...
Pozostał niecały tydzień 2011-11-02 11:35:14

Pozostał już niecały tydzień na nadsyłanie prac na konkurs fotograficzny ogłoszony przez Stowarzyszenie. W dniu dzisiejszym wpłynęły pierwsze prace, które prezentujemy poniżej. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do nadsyłania do nas swoich prac.Więcej na naszej stronie www.lgd-srws.pl. ...

czytaj wiecej...
Zapraszamy do zapoznania się z numerem trzecim 2011 r. Kwartalnika Świętokrzyskiego. 2011-10-12 12:27:37

W zakładce Aktualności/Kwartalnik przedstawiamy Państwu elektroniczne wydanie trzeciego numeru 2011 r. Kwartalnika Świętokrzyskiego. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.  ...

czytaj wiecej...
Konkurs Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu 2011-10-11 14:24:22

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej ogłasza konkurs dla przedsiębiorców wspierających aktywność społeczną na terenie Lokalnej Grupy Działania. Szukamy firmy, które zmieniają nasz region na lepsze! Konkurs "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu"  ma na celu promocję i wspieranie firm działającyc...

czytaj wiecej...
Wrześniowe Wydarzenia Promujące Lokalną Strategię Rozwoju 2011-10-10 13:25:00

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej we wrześniu 2011 r. dofinansowało dwa wydarzenia promujące Lokalną Strategę Rozwoju realizowne przez Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki "Łysogóry" oraz Stowarzyszenie "Brody nad Kamienną". Świętokrzyskie Towarzystwo Agroturystyki „Łysogóry” przy wspa...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu