Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Pierwsze posiedzenie Rady Programowej w nowym składzie 2011-04-05 16:17:50

W dniu 31 marca 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudkach po raz pierwszy w nowym składzie odbyło się posiedzenie Rady Programowej w składzie: • Tomasz Margula, • Sylwester Orczyk, • Teresa Sobczak, • Dariusz Stanecki, • Paweł Kudłacz, • Kazimierz Ku...

czytaj wiecej...
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 2011-04-05 16:06:27

W dniu 25 marca 2011 r. w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Rudkach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej w składzie: Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu, Sylwester Grąkowski z upoważnienia Stanisława Nowackiego – Członka Zarzą...

czytaj wiecej...
Wysoka lokata wniosku Stowarzyszenia 2011-03-18 12:11:03

Wniosek Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej pt. "Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego" znalazł się na 17 miejscu listy rankingowej wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu nr DWF_5.4.2_6 pt. "...

czytaj wiecej...
AGROTRAVEL 2011 2011-03-17 12:42:41

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, że w dniach 15-17 kwietnia 2011 r. będzie Wystawcą na III Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2011 w Kielcach prezentując wszelkie atrakcje turystyczne obszaru swego działania. W związku z powyższym zapraszamy wszystkie gminy, gospod...

czytaj wiecej...
Nabór pracowników 2011-03-14 14:31:51

W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej prowadzi nabór na następujące stanowiska pracy: Koordynator projektu, Asystent/Asystentka koordynatora projekt...

czytaj wiecej...
Spacer przyszłości po Świętym Krzyżu 2011-03-03 21:37:46

Stowarzyszenie wspólnie z Studiem Reklamy Maxdesign rozpoczęło pracę nad stworzeniem wirtualnego spaceru po Klasztorze Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Wersja demo spaceru dostępna jest już na stronie www.swkrzyz.spacerprzyszlosci.pl . Koordynatorem projektu jest Joanna Rudaw...

czytaj wiecej...
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 2011-03-03 13:03:46

W dniu 15 lutego 2011 r. odbyło się Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które otworzył Prezes Stowarzyszenia Zdzisław Zwoliński. Przewodniczącym Walnego Zebrania wybrany został jednogłośnie Piotr Sadłocha, a Sekretarzem Sławomir Miechowicz. Po p...

czytaj wiecej...
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 2011-03-03 12:57:36

W dniu 15 lutego 2011 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, w którym wzięli udział: 1. Zdzisław Zwoliński – Prezes Zarządu, 2. Stanisław Masternak – Wiceprezes Zarządu, 3. Stanisław Nowacki – Członek Zarządu, 5. Piotr Sadłoc...

czytaj wiecej...
Zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia 2011-02-07 11:37:37

Serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, które odbędzie się w dniu 15 luty 2011 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 24; 27-425 Waśniów.   Porządek Walnego Zebra...

czytaj wiecej...
Zaproszenie na posiedzenie Zarządu - 15 luty 2011 r. 2011-02-07 11:34:59

Serdecznie zapraszamy na posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 15 luty 2011 r. o godz. 12:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Waśniowie, ul. Rynek 24; 27-425 Waśniów. W porządku obrad uwzględniono: 1. Przyjęcie uchwał w sprawie: a...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu