Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

II edycja konkursu 2010-03-12 11:05:06

W dniu 11 marca 2010 roku Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła II edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Osoby zainteresowane tematyką związaną z rolnictwem i obszarami wiejskimi, mogą wziąć ...

czytaj wiecej...
Spotkania informacyjne w gimnazjach 2010-03-12 10:46:18

W dniu 11 marca 2010 r. w Gimnazjach w Rudkach i Pawłowie odbyły się spotkania informacyjne na temat Młodzieżowej Akademii Leader'a. W spotkaniu prowadzonym przez Michała Brauna i Sławomira Miechowicza wzięli udział uczniowie III klas gimnazjum. ...

czytaj wiecej...
Wybrano pierwsze projekty 2010-03-10 13:28:29

W dniu 9 marca 2010 r. na Posiedzeniu Rady Programowej zostały wybrane pierwsze wnioski do sfinansowania z zakresu małych projektów i odnowy wsi, które będą realizowane w ramach wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dalsze postępowanie prowadzone będzie przez Świętokrzyskie Biuro Roz...

czytaj wiecej...
Uwolnić Leader'a 2010-03-10 10:25:49

...

czytaj wiecej...
Posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader 2010-03-08 15:53:28

W dniu 4 marca 2010 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie odbyło się posiedzenie Grupy Tematycznej ds. podejścia Leader powołanej przy Grupie Roboczej ds. Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W posiedzeniu brał udział reprezentant Lokalnych Grup Działania z Województwa Świętokrzyskiego – Piotr...

czytaj wiecej...
Spotkania informacyjne w gimnazjach 2010-03-08 14:17:52

W dniu 5 marca 2010 r. w Gimnazjum w Waśniowie oraz w Baćkowicach odbyły się spotkania informacyjne na temat Młodzieżowej Akademii Leadera. W spotkaniu prowadzonym przez Michała Brauna i Sławomira Miechowicza uczestniczyli uczniowie III klas gimnazjum. ...

czytaj wiecej...
I Forum organizacji pozarządowych 2010-03-05 11:53:23

Przedstawiciele kilku organizacji pozarządowych spotkali się 2 marca w Łagowie, by porozmawiać o nowych przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Dyskusję zorganizowała Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Maciej Koryciński z Centrum Wol...

czytaj wiecej...
2010-03-03 19:29:21

W najbliższym wydaniu specjalnym Magazynu Świat zamieszczony zostanie artykuł sponsorowany przez Stowarzyszenie o obszarze naszej lokalnej grupy działania. Miesięcznik ten dystrybuowany będzie m.in. na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Berlinie. Stąd przygotowany tekst jest również w wersji niemieckiej. ...

czytaj wiecej...
Polecamy www.witrynawiejska.org.pl 2010-03-03 09:43:15

Zapraszamy do korzystania z portalu www.witrynawiejaska.org.pl. Znajdą tam Państwo wiele cennych informacji przydatnych mieszkańcom wsi. Tematem na miesiąc marzec są informacje dotyczące działań przeciwpowodziowych. ...

czytaj wiecej...
Składki członkowskie za 2010 r. 2010-03-01 13:07:42

Przypominamy o konieczności wpłaty składki członkowskiej za 2010 r. Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 25/2009 za rok 2010 osoby fizyczne są zobowiązane wpłacić składkę w wysokości 10,00 zł. Wpłatę należy dokonać na konto bankowe Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzysk...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu