Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Posiedzenie Rady Programowej 2010-02-26 13:09:12

W dniu 9 marca 2010 r. o godzinie 9:00 w świetlicy budynku wielofunkcyjnego w Baćkowicach odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej. W porządku posiedzenia przewidziano podjęcie uchwał w sprawie: • zatwierdzenia listy wybranych operacji do sfinansowania...

czytaj wiecej...
Zabawa choinkowa w zespole przedszkolnym 2010-02-24 09:37:48

W przedszkolu w Janowicach odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana dzięki wsparciu finansowemu Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. Dla dzieci zorganizowano liczne konkursy min. na najśmieszniejszy taniec. Po pełnych radością szaleństwach dzieci z ochotą posiliły się przygotowanym dla nich słodkim poczęstunkie...

czytaj wiecej...
I Forum Organizacji Pozarządowych z obszaru LGD 2010-02-19 08:08:03

Serdecznie zapraszamy na I Forum Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gmin: Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów, które odbędzie się 2 marca 2010 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łagowie przy ul. Iwańskiej 11. W progra...

czytaj wiecej...
Ferie na sportowo w Rudkach 2010-02-18 14:39:02

W ramach akcji „Ferie na sportowo” uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rudkach uczestniczyli w wielu zajęciach i turniejach sportowych m.in. w V Turnieju halowej piłki nożnej oraz w Turnieju piłki siatkowej w Łagowie. Finałem wszystkich rozgrywek, w których uczniowie z Rudek zdobyli wielokrotnie wysokie ...

czytaj wiecej...
Michał Braun, wolontariusz świata 2010-02-15 11:45:54

Michał Braun z Kielc ma 25 lat, ale nie brakuje mu już doświadczeń. Uczestniczył w wielu programach unijnych, przebywał w różnych krajach świata. Niedawno promował Młodzieżową Akademię Leader’a, w Łagowie. Na zaproszenie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej przyjechał na s...

czytaj wiecej...
Zakończona została ocena wniosków 2010-02-12 12:31:18

Zakończona została ocena wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu "Odnowa i rozwój wsi" oraz "Małe projekty" w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wyniki przeprowadzonej oceny...

czytaj wiecej...
Zakończony pierwszy nabór wniosków 2010-02-05 14:46:31

Zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy ze środków 4 Osi Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla działania: „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe Projekty”. Dla działania z zakresu małych projektów wpłynęło 6 wnio...

czytaj wiecej...
Karnawałowa maskarada 2010-01-20 14:14:09

16 stycznia br., w sobotnie popołudnie w pięknej zimowej pełnej ciepła atmosferze grono pedagogiczne wraz ze swoimi podopiecznymi zebrali się w Szkole Podstawowej w Rudzie na niecodziennym spotkaniu z wyjątkowymi gośćmi. Spotkanie zorganizowano w ramach zabawy karnawałowej połączonej jednocześnie ze...

czytaj wiecej...
Młodzieżowa Akademia Leadera 2010-01-20 13:55:43

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej zaprasza młodzież z gmin Baćkowice, Łagów, Nowa Słupia, Pawłów i Waśniów powyżej 17-stego roku życia do udziału w Młodzieżowej Akademii Leader'a (MAL). Będą to cykliczne spotkania dla młodzieży poświęcone takim zagadnieniom jak: ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu