Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Wynik postępowania nr 131002/BS/01 2013-10-21 15:29:11

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na organizację konferencji "Szlak Przygody Moc Partnerów", znak postępowania 131002/BS/01. Do Zamawiającego wpłynęły 4  oferty: 1. KEBAB-BAR PIOTR STACHURA, Kielce, 2. HOTEL DAL, K...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania 130930/EL/POKL 5.4.2/01 2013-10-14 11:03:59

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 pos...

czytaj wiecej...
Wyniki postepowania nr 130813/MPW/POKL5.4.2/01 2013-08-27 14:10:51

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania nr 130619/MPW/POKL5.4.2/01 2013-08-05 13:32:25

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu dwóch cyklów: Ekspert Zarządzania Strategicznego oraz Ekspert Marketingu Regionalnego, prowadzonego w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup dzia...

czytaj wiecej...
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NR 130408/MPW/POKL5.4.2/01 2013-06-18 15:14:36

Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż wyniku zapytania ofertowego nr 130408/MPW/POKL5.4.2/01 dotyczącego  przeprowadzenie szkoleń z zakresu dwóch cyklów: 1. Ekspert Zarządzania Strategicznego 2. Ekspert Marketingu Regionalnego nie dokonał wyboru najkorzystniejszej ofert...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 130305/SE/01 2013-04-15 12:06:29

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Wykonanie materiałów promocyjnych i ich dostawa na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”, znak postępowania 130305/SE/01. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. Taur...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania 130402/BS/01 2013-04-11 12:21:31

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Wykonanie naklejek dla Parterów Programu Lojalnościowego Szlak Przygody i ich dostawę na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”, znak postępowania 130402/BS/01. Do Zamaw...

czytaj wiecej...
Postępowanie 130220/SB/01 2013-03-14 08:37:37

    W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania  znak 130220//SB/01 na aranżację stoiska Szlak Przygody na V Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki do Zamawiającego wpłynęły dwie oferty:1. P.P.U.H. D.W.A. A.Z. WENUS z Kielc,2. WIZARD Karol Błaszczyk z Daleszyc.Żadn...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/07 2013-03-12 19:34:20

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/07.Do Zamawiającego wpłynęła następująca oferta:Przedsiębiorstwo WODAR Dariusz Stanecki, Rzepin I 76a, 27...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/06 2013-03-12 19:32:37

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/06.Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:1. Nowa Szkoła sp. z o.o.,90-248 Łódź, ul. P.O.W...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu