Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Wynik Postępowania znak: 130102/SM/01 2013-01-29 14:11:54

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę w prowadzonym postępowaniu ofertowym "Przeprowadzenie w roku 2013 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju oraz aktywizację społeczności lokalnej" znak postępowania 130102/SM/01. Wyniki oceny złożonych ofert w ramach postępowania 130102/SM/01...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania znak: 130104/SM/01 2013-01-15 13:35:24

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na organizację Konferencji "Dobre praktyki Leader", znak postępowania 130104/SM/01.   Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty:   1. Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu "GOŁOBORZE" Je...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania znak: 121210/MZ/01 2012-12-28 09:12:16

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Wykonanie kalendarzy na 2013 r. oraz ich dostawa na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 121210/MZ/01. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. Dru...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania znak: 120907/SM/01 2012-10-09 12:54:59

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na organizację jednodniowej Gali "Lider Społecznie Zaangażowanego Biznesu", znak postępowania 120907/SM/01. Do zamawiającego wpłynęły 2 oferty: 1. Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji Kultury i Sportu "GOŁ...

czytaj wiecej...
Rozstrzygnięcie postępowania nr 120702/MPW/POKL5.4.2/01 2012-07-31 10:16:29

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych grup działania województwa świętokrzyskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.2 postępowan...

czytaj wiecej...
Wydłużenie terminu wyboru oferty w ramach postępowania nr 120702/MPW/POKL5.4.2/01 2012-07-24 14:03:17

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż wydłużony zostaje termin wyboru oferty w prowadzonym postępowaniu ofertowym nr 120702/MPW/POKL5.4.2/01. Powodem decyzji wydłużenia terminu wyboru Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia nr 120702/MPW/POKL5.4.2/01 jest konieczność uzupełnienia d...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania znak:120521/SE/01 2012-06-12 14:51:40

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Przeprowadzenie szkolenia z zakresu Planowanie strategiczne”, znak postępowania 120521/SE/01. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. VENTO Public Relations – Kielce, 2. PM...

czytaj wiecej...
Postępowanie znak:120517/SE/01 2012-06-11 09:38:28

  Stowarzyszenie informuje, iż w ramach Postępowania znak:120517/SE/01 w dniu 5.06.2012 r. do siedziby Stowarzyszenia wpłynęła oferta dot. niniejszego Postępowania. Zgodnie z pkt. 8.1 niniejszego Zapytania ofertowego termin złożenia ofert upłynął w dniu 31.05.2012 r. stąd oferta ta zostaje odrzucona bez wglądu w jej treś...

czytaj wiecej...
Wynik postępowanie znak: 120517/SE/01 2012-06-01 12:14:28

  W odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert pn. „Organizacja pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” znak postępowania 120517/SE/01.Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. Hotel Paradiso Ziółkowski Piotr w Suchedniowie, 2. Hotel Prezydent Medical SPA&Welln...

czytaj wiecej...
Rozstrzygnięcie postępowania nr 120508/MSP/POKL5.4.2/01 2012-05-30 15:25:18

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie szkoleń z zakresu dwóch cyklów: 1. Ekspert Zarządzania Strategicznego oraz 2. Ekspert Marketingu Regionalnego, prowadzonych w ramach projektu pn. „Wsparcie sieci lokalnych g...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu