Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Wyniki postępowania 130218/RKD/02 2013-03-12 19:29:58

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/02.Do Zamawiającego wpłynęła następująca oferta:Przedsiębiorstwo WODAR Dariusz Stanecki, Rzepin I 76a, 27...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/08 2013-03-12 19:26:02

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/08.Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:1. Nowa Szkoła sp. z o.o.,90-248 Łódź, ul. P...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/05 2013-03-12 19:10:54

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/05.Do Zamawiającego wpłynęła następująca oferta:1. Przedsiębiorstwo Handlowe AKMA, 33-132 Niedomice u...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/04 2013-03-12 19:04:27

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończyło  postępowanie ofertowe „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/04.Zamawiający informuje, że do dnia 08.03.2013r. do godz. 15.00 nie wpłynęła do jego siedziby żadna oferta. Postępowanie ...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/03 2013-03-12 18:59:56

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/03.Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:1. Przedsiębiorstwo TOP GASTRO s. c. 26-800 Białobrz...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania 130218/RKD/01 2013-03-12 18:48:24

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Zakup wyposażenia do Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów”, znak postępowania 130218/RKD/01.Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:1. Przedsiębiorstwo Handlowe UNIGA, 35-310 Rzesz&oa...

czytaj wiecej...
Wynik postępowania 130225/SB/01 2013-03-12 10:17:21

  Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Obsługa linii komunikacyjnej na trasie Nowa Słupia – Huta Szklana” znak postępowania 130225/SB/01. Do zamawiającego wpłynęło 5 ofert: 1. BUS-CAR SERVICE Sp. z o.o. - Kielce2. Usłu...

czytaj wiecej...
Postępowanie 130122/SE/01 2013-02-06 08:56:10

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na „Opracowanie i druk zaproszeń oraz ich dostawa do siedziby prowadzącego postępowanie”, znak postępowania 130122/SE/01. Do zamawiającego wpłynęły 2 oferty: 1. AGENCJA POLIGRAFICZNO – R...

czytaj wiecej...
Postępowanie 130108/SP/01 2013-02-06 08:55:43

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na organizację jednodniowej „Konferencji promującej Program Lojalnościowy Szlak Przygody”, znak postępowania 130108/SP/01. Do zamawiającego wpłynęły 4 oferty: 1. Ogólnokrajowa Spó...

czytaj wiecej...
Wynik Postępowania znak: 130103/SM/01 2013-02-05 07:50:56

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę w prowadzonym postępowaniu ofertowym "Przeprowadzenie w roku 2013 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju oraz aktywizację społeczności lokalnej" znak postępowania 130103/SM/01. Wyniki ofert złożonych w ramach postępowania 130103/SM/01: 1...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu