Projektowanie wnętrz Kielce - dla każego aranżacja wnętrz

ORganizowanie imprez firmowych dla calych rodzin i pracowników

Wyniki postępowań 120410/PS/01, 120410/PS/02, 120410/PS/03 2012-05-11 08:41:24

Oferty złożone w ramach prowadzonych postępowań 120410/PS/01, 120410/PS/02, 1204/PS/03 w znaczący stopniu przekroczyły budżet jakim dysponują partnerzy na realizację projektu Szlak Przygody. W związku z powyższym ww. postępowania zostają unieważnione. W najbliższych dniach kontaktować się będziemy z podmiotami, któr...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 120217/SM/01 2012-03-01 11:52:24

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Organizacja pobytu grupy szkoleniowej Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej.”, znak postępowania 120217/SM/01. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. Euromid sp. z o.o. - Rzesz&o...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 120201/SE/01 2012-02-17 10:32:40

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym „Wykonanie materiałów promocyjnych i ich dostawa na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej”, znak postępowania 120201/SE/01. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. PR...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowań 111228/SM/01 oraz 111230/SM/01 2012-01-25 14:48:35

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej na zadania zlecone w ramach zaproszeń do składania ofert: znak postępowania: 111228/SM/01 oraz 111230/SM/01 dysponuje kwotą 13 500 zł. Powyższa kwota pozwala na sfinansowanie 9-ciu ofert na wydarzenia promujące LSR, które otrzymały największą liczbę punktów tj. 6-ciu ofer...

czytaj wiecej...
Wyniki postępowania nr 111205/SE/01 2011-12-27 12:15:05

Zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu na Wykonanie kalendarzy na 2012 r. oraz ich dostawę na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, znak postępowania 111205/SE/01. Do Zamawiającego wpłynęły następujące oferty: 1. Vega Studio ADV, Kwidzyn, 2. LEGRA Sp. z o.o., Kraków, 3. Studio Grafiki i Fotografi...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 111021/SE/01 2011-11-22 12:18:26

    Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na organizację jednodniowej Gali „Społecznie zaangażowanego biznesu”, znak postępowania 111021/SE/01. Jednocześnie informujemy iż w przedmiotowym postępowaniu, do Zamawiając...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 110930/SE/01 2011-11-03 14:30:33

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowej Konferencji promującej „Szlak Przygody”, znak postępowania 110930/SE/01 w terminie do 2 listopada 2011 r. do godz. 12.00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Oferta, która wpłynęła od Centrum Wypoczynku, Szkolenia, Promocji i S...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 110802/SE/01 2011-10-04 08:53:21

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na organizację jednodniowego „Przeglądu twórczości kół gospodyń wiejskich” działających na obszarze LSR, znak postępowania 110802/SE/01 w terminie do 30 września 2011 r. do godz. 13.00 do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta.Oferta, która wpł...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 110705/SM/01 2011-08-08 08:17:31

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na "Przeprowadzenie w roku 2011 wydarzeń promujących Lokalną Strategię Rozwoju Stowarzyszenia oraz aktywizację społeczności lokalnej" znak postępowania 110705/SM/01 w terminie do 15 lipca 2011 r. wpłynęły oferty od: Stowarzyszenie "Brody nad Kamienną" Świętokrzyskie Towarz...

czytaj wiecej...
Postępowanie nr 110701/MSP/POKL.5.4.2/01 2011-07-18 12:20:49

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej informuje, iż zakończono ocenę ofert w prowadzonym postępowaniu ofertowym na przeprowadzenie audytu procedur stosowanych przez Lokalne Grupy Działania Województwa Świętokrzyskiego (LGD), wykonanie elektronicznego systemu e-LGD rejestracji i oceny wniosków oraz podejmowania ...

czytaj wiecej...

Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Świętokrzyskiej

ul. Rynek 26, 26-025 Łagów
tel./fax (041) 30-74-938
e-mail: biuro@lgd-srws.pl
KRS nr: 0000312036


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie
Menu

Darowizna na stypendia dla uzdolnionych matematycznie dzieci

Składka członkowska

Menu